Täcklebo Broderiakademis medlemstidning utkommer 
två gånger per år, i juni och december.

 
 
Text och bilder till tidningen skickas till
redaktionen@broderiakademin.nu

Manusstopp är 15 april respektive 15 oktober.
Redaktionen förbehåller sig rätten att vid behov göra ett urval bland inkommet material.

Annonser bokas hos 
Margaretha Andersson
tetispost@hotmail.com
eller
Teglstrupsvej 9, 2 v
DK 2100 Köpenhamn
Danmark

Annonspriser:
1/1 sida (21 x 21 cm) 2 000 kr
1/2 sida              1 000 kr
1/4 sida                 500 kr

 
 

Det finns många ex av tidningar från 2008, nr 1-2 och  3-4. Medlemmar  kan beställa dessa tidningar mot endast porto. Kontakta: Renée Rudebrant  info@rudebrantdesign.se

 
 

Åter