Föreningen

Om Broderiakademin

Broderiakademin är ett forum för att stärka samhörigheten mellan oss som broderar. Föreningen och hemsidan vill främja intresset för fritt och öppet broderi, och alla som har ett lustfyllt intresse för broderi är hjärtligt välkomna att bli medlemmar!

I föreningen finns hobbyister, yrkesverksamma konstnärer, lustbrodöser, konstvetare, skribenter, pedagoger och många andra – alla med intresset för fritt broderi som sammanhållande länk och röd tråd.
Vi välkomnar dig som är nyfiken och intresserad – även dig som känner dig lite som en nybörjare.

Föreningen har idag drygt 1200 medlemmar över hela Sverige med många lokala grupper sprida över hela landet. Medlemmarna ger varandra idéer som inspirerar till eget skapande och gemenskap. Varje lokalgrupp sköter sina träffar, aktiviteter och eventuell annan verksamhet fritt. Alla medlemmar har rätt att vara delaktiga där, och varje medlem kan själv ta initiativ till att starta en ny grupp.

Broderiakademin.nu är en politiskt och religiöst obunden ideell webbsida.

sytillbehor

Föreningens ändamål är att:

  • främja broderiet som konstnärligt uttrycksmedel
  • öka medvetenheten om broderiets tradition
  • främja möjlighet till broderiets vidareutveckling
  • skapa nya arenor för broderiet att möta publiken
  • vara ett forum för att stärka samhörigheten mellan dem som arbetar med broderi
Nåldyna

Medlemstidning
Utkommer två gånger per år och innehåller diskussioner, recensioner, reseberättelser, artiklar om aktuella brodöser och nya tekniker, med mera. I varje nummer publiceras aktuell information om lokalgrupper, styrelsens kontaktinformation och annan viktig föreningsinformation.

Lokalgrupper
Broderiakademin.nu består av, förutom styrelse och individuella medlemmar, lokalgrupper runt om i Sverige. Det är broderigrupper som bildats av medlemmarna själva. Alla i gruppen är medlemmar i Broderiakademi.nu och varje grupp är öppna även för andra medlemmar. Gruppen bestämmer själv sina mötestider och aktiviteter. Varje medlem kan knyta andra medlemmar till sig för att bilda en ny, lokal broderigrupp. Det kan bildas nya grupper på en ort där det redan finns en grupp, det finns ingen maxgräns och möjligheterna är oändliga.

Stipendium och broderitävling
Vi delar varje år ut ett broderistipendium till en student som utmärkt sig inom vårt område. Vi anordnar också årligen tävlingen Guldnålen som är öppen för alla medlemmar. Alla bidrag ställs ut i samband med årsmötet.

Årsmöte
Varje år på vårvintern ordnas en härlig tillställning med årsmöte, föredrag, utställningar, workshops med mera, något som alla medlemmar är välkomna att delta i.

Övrigt
Utställningar, kurser, resor och andra aktiviteter arrangeras på frivilligbasis i flertalet av våra lokala grupper. Centralt har styrelsen, i samarbete med medlemmarna, ordnat jubileumsutställning, gett ut broderiboken Broderade berättelser och bjudit in till träffar för lokalgruppernas kontaktpersoner.

Kalendarium
Föreningen publicerar kontinuerligt broderirelaterad information i medlemstidningen och på hemsidan. Vem som helst som håller kurser eller ställer ut broderier är välkomna att anmäla sitt evenemang till oss, så publicerar vi det i kalendariet.

Broderiakademin är en nätverkande förening som på ett vidsynt och varierat sätt vill främja det fria broderiet. Ett sätt är att samarbeta/samverka med föreningar och organisationer som tjänar samma syfte. Dessa får gärna ge våra medlemmar vissa förmåner i form av rabatterade priser för kurser och resor. Vi är öppna för ytterligare samarbete med andra föreningar och organisationer.

Styrelsen
Styrelsen är utspridd i hela Sverige, och vi har inget centralt kontor. Istället träffas där det passar och dit alla kan ta sig under mötestillfället. Vid frågor mejla oss gärna på info@broderiakademin.nu.

Ordförande:
Stina Karlsson

stina@broderiakademin.nu
tel. 0777-112233

Garnvägen 99, 112 88 Garnstorp, Sverige | Telefon: 0321-11 22 33 | E-mail: info@broderiakademin.nu

© 2023