Välkommen till årsmötet i Västerås

Styrelsen hälsar Broderiakademins medlemmar hjärtligt välkomna till årsmötet i Västerås. Här kan du som medlem ta del av handlingarna från senaste årsmötet.

Förslag till Dagordning 2023
Valberedningens förslag till styrelse i Broderiakademi
Verksamhetsberättelse 2022
Verksamhetsplan 2023
Förslag till höjning av medlemsavgiften 2024
Förslag till stadgeändring av paragraf 9
Förslag till stadgeändring av paragraf 10
Årsredovisning 2022

Garnvägen 99, 112 88 Garnstorp, Sverige | Telefon: 0321-11 22 33 | E-mail: info@broderiakademin.nu

© 2023